Psikanaliz Yazıları’nın 33. Sayısı Psikanaliz ve Tarih raflardaki yerini aldı…

Her şeyin bir tarihi olacağı ifadesi yalnızca insanları ve nesneleri değil, insan yaratısı olan kurumları ve düşünceleri de kapsar. Bu bağlamda Psikanaliz’in kurucusu Sigmund Freud’un tarih ve arkeolojiye olan yakın ilgisi üzerinde durmak gerekir. Freud birçok bağlamda tarihten yararlanır. Tarih ve psikanaliz arasındaki açılımlar önemli bir soruyu da gündeme getirir: Psikanaliz ve Tarih bilimleri arasındaki diğer bağlar nelerdir?

Freud'u Okumak: Freud'un Eserlerinin Kronolojik Olarak Keşfi
Jean-Michel Quinodoz
Türkçesi: Bahar Kolbay, Özge Soysal
Formasyondaki psikanalistlerle uzun yıllar sürdürdüğü bir okuma seminerinden ilham alan yazar, Freud’un belli başlı metinlerini kronolojik sırayla tanıttıktan sonra, Freud’un bunları ortaya koyduğu dönemdeki yaşam koşullarıyla ilişkilendirir ve bu keşiflerin Freud-sonrası psikanalistlerdeki yankılarını ana hatlarıyla özetler.