“Gençlik Üzerine Tartışmalar” etkinliği 2000 yılından beri gençlerle-ergenlerle çalışanları yaşamın bu zorlu dönemi üzerinde yeniden düşünmeye, paylaşmaya ve tartışmaya davet etmektedir. Gençlik-ergenlik, önceki kuşaklardan miras olarak alınanla bireyin kendi yarattıklarının kaynaştığı ve iletiyle yaratının her bireye özgü bir denklemle birleştirilmesiyle erişkinliğe açılan yolun aşılmaya çalışıldığı bir dönem olarak tanımlanabilir. Yaşamın bebeklikten sonraki bu ikinci “ilk”ler dönemi, ilk aşk, ilk cinsellik, mesleğe ilk adımlar, topluma ilk başkaldırı ve aileden ilk uzaklaşmayla sevgi ile öfkenin, yas ile umudun ruhsal yapının yeniden oluşan dengesinde bir araya gelmesidir. Her yıl Mayıs veya Haziran aylarında düzenlenen iki günlük bu sempozyum, gençlik-ergenlik döneminin ve sorunlarının çok boyutluluğuna koşut olarak psikiyatri, psikoloji ve psikanalizin yanı sıra insanbilimlerinin hemen tümünü kapsamayı hedeflemektedir.

Gençlik Üzerine Tartışmalar
09 Haziran 2017
13 Mayıs 2016
22 Mayıs 2015
23 Mayıs 2014
17 Mayıs 2013
08 Haziran 2012
13 Mayıs 2011
28 Mayıs 2010
05 Haziran 2009
09 Mayıs 2008
15 Haziran 2007
16 Haziran 2006
03 Haziran 2005
01 Ocak 2004
01 Ocak 2003
01 Ocak 2002
01 Ocak 2001
01 Ocak 2000