Derneğimiz, ülkemizde Türkçe olarak basılan psikanalitik özgün yazı ve çevirilerin yayınlanmasını teşvik etmek amacı ile 2004 yılından beri “Psikanaliz Yazıları” ödülleri vermektedir. İstanbul Psikanaliz Derneği her yıl süreli ve süresiz yayınlarda basılan Türkçe telif (özgün) veya çeviri psikanaliz yazılarına iki dalda ödül verir. “Teşvik” ödülü psikanalitik yazın alanında ilk yapıtlarını veren kişi ya da kuruluşlara verilir. “Başarı” ödülü ise psikanalitik yazın alanında yaptığı çalışmalarla ülkemizde psikanalitik yazının yaygınlaşması ve gelişimine katkıda bulunan kişi ya da kuruluşlara verilir. Ödüller, İstanbul Psikanaliz Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilir ve açıklanır. Dernek üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşan bir “Ödül Komitesi” bir önceki yılın 1 Ekim tarihinden, ödülün verildiği yılın 1 Eylül tarihine kadar yayınlanan yazı ve yayınlar değerlendirmeye alır. Ödüller her yıl derneğin kuruluş tarihi olan 30 Ekim’de açıklanır ve aynı yıl Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmalarının açılış töreni sırasında dağıtılır. Ödüller her dal için bir belge ve bir plaketten oluşur. Ödül sahibine dernek yayınları ücretsiz olarak verilir ve derneğin kongre ve sempozyumlarına bir yıl boyunca ücretsiz katılma olanağı sunulur. 

2017 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Funda Akkapulu, Özen Alemdar, Harika Yücel Engindeniz, Nesrin Koçal ve Özlem Tuncay’dan oluşan 2017 Ödül Komitesi bu yıl üç esere ödül vermeyi kararlaştırmıştır.

“Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülü”ne Psikanaliz Yazıları'nın otuz dördüncü sayısında yayımlanmış olan “Bireysel ve Toplumsal Travmayla Temasta Psikanalitik Çalışma Üzerine Notlar” başlıklı makaleleriyle İlker Özyıldırım, Lale Orhon Baykal, Baran Gürsel ve Aylin Kula Güney layık görülmüştür. Yazarlar bu makalede toplumsal travmayla ilgili yaptıkları önemli bir çalışmanın düşündürdüklerini paylaşmışlardır. Deneyimlerini literatür bilgisi ile destekleyerek, psikanalitik kavramlar yolu ile tartışmakta ve yaşamakta olduğumuz coğrafyada toplumsal travmanın çeşitli kesimlerin üzerindeki ruhsal etkilerine ışık tutmaktadırlar. Titizlikle ve özenle yazılmış bu makalede, toplumsal travmanın ruhsallığın üzerindeki çok katmanlı etkileri incelenmekte, ayrıca travmanın dönüştürülebilmesi, “iyi”leştirilmesi için, tasarımlanarak simgeleştirilebilmesi ve özümsenebilmesinin gerektiği belirtilmekte ve bu bağlamda analitik alanın işlevine dikkat çekilmektedir.

“Psikanaliz Yazıları Çeviri Başarı Ödülü”nün Bahar Kolbay ve Özge Soysal’a verilmesi kararlaştırılmıştır. Kolbay ve Soysal, Freud'un metinlerini ve düşüncesini tarihsel gelişimi içerisinde ele alan ve Freud sonrası psikanalistlerin katkılarına değinen, psikanaliz kuramının temel kavramsallaştırmalarını bir araya getiren başucu niteliğindeki Freud'u Okumak: Freud'un Eserlerinin Kronolojik Olarak Keşfi (Jean-Michel Quinodoz) adlı eseri, ustalıkla ve bütün incelikleriyle Türkçeleştirerek dilimize kazandırmışlardır.

“Psikanaliz Yazıları Çeviri Teşvik Ödülü”ne ise Gülin Ekinci uygun görülmüştür. Kurt Adam Vakası’nı yüzüncü yılında, çok akıcı ve berrak bir dilde Türkçeleştirerek, bu çok temel ve çok katmanlı vaka öyküsünün yeniden okuyucuyla buluşmasına ön ayak olmuştur. Terimlerin ve kavramların uygun şekilde kullanımı, eserin çevirisinin son derece titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın psikanalitik okumaların yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu ve Freud’un eserlerinin yeniden çevrilmesine ivme kazandıracağı düşünülmüştür.

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin kuruluş yıldönümü olan 30 Ekim’de açıklanan ödüller, 3-4 Kasım 2017’de gerçekleştirilecek olan 19. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nda sahiplerine verilecektir.

 

2016

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Ferhan Özenen, İshak Saygılı, Dilek Özer, Sergun Yıldız ve Fatma Tanış’tan oluşan 2016 Ödül Komitesi bu yıl biri çeviri, diğeri özgün yapıt alanında olmak üzere iki esere başarı ödülü vermeyi kararlaştırmıştır. Psikanaliz Yazıları Çeviri Alanında Teşvik Ödülü'ne Serap Serbest Saygılı layık görülmüştür.

Jeanne Magagna ve Nergis Güleç'in birlikte yayına hazırladıkları Bebeği Anlamak: Ailesi İçinde Bebeği Gözlemlemek, değerli bebek gözlemi çalışmalarını temel alan ve ruh sağlığı alanında çalışanların yanı sıra çocuk ile teması olan farklı disiplinlere hitabıyla zenginleşen bir eser. Bu hacimli çalışma Serap Serbest Saygılı tarafından, psikanalitik düşüncenin hassasiyetleri gözetilerek titizlikle çevrilmiş, incelikli ve aynı zamanda yalın bir dille Türkçeye kazandırılmıştır.

Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülünün ise Gezi’yi Psikanalizle Düşünmek kitabına verilmesine karar verilmiştir. İstanbul Psikanaliz Derneği bünyesinde bir araya gelen "Gezi ve Psikanaliz Çalışma Grubu" hem surecin psikanaliz üzerine etkisini, hem de psikanalitik bilgi aracılığıyla surecin kendisini anlamak üzerine uzun tartışmalar yürüttü ve 21 Haziran 2014’de “Geziyi Psikanalizle Düşünmek” etkinliği gerçekleştirildi. Grubun kollektif tartışmalarının bir ürünü olan bu etkinlikte yer alan konuşmalar "Geziyi Psikanalizle Düşünmek" adlı kitapta bir araya getirildi.

Levent Kayaalp, Evrem Tilki, Ebru Sorgun, Harika Yücel Engindeniz, İlker Özyıldırım, İshak Saygılı ve Bülent Küçük tarafından kaleme alınan yazılar, psikanalitik bilginin toplumsal olayları anlamak ve anlamlandırmak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hakkıyla ortaya koymakta, bu heyecan verici süreci psikanalitik kuram açısından yaratıcı bir biçimde ele almaktadırlar. Ayrıca ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz her gün büyüyen şiddet sarmalında, düşünce ve sözün değerini, psikanalizin kendisinin de bir direniş noktası ve umut olarak konumlanabileceğini bir kez daha bizlere hatırlatmaktadırlar.

 

2015 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Bessi Meshulam, Didem Aksüt Dönmez, Hatice Nihal Aslan, Nergis Aküzüm ve Pınar Kanlıkılıçer’den oluşan 2015 Ödül Komitesi Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülü'ne, Doğu-Batı dergisinin 71. sayısında yayımlanan “Psikomitoloji: ‘Ara-Da-Lığın’ Bir Karmaşa Olarak İnşası” adlı makalesinden dolayı Mehmet Bilgin Saydam’ı layık bulmuştur. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bilgin Saydam bu yapıtında mitlerin gelişimini ve ruhsallığın inşası üzerindeki önemini kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

Makalesinde insan ne zaman gerçekleşir, hakiki olur sorusundan yola çıkarak ötekinin, gerçekliğin keşfinin, bağlanmanın, bağlantılandırmanın ve öykülendirmenin insanlık serüvenini nasıl yapılandırdığını öne sürüyor. Yazar makalesinde mitlerin ‘Ara-Da-Lık’ sorunu ile başa çıkmak için, birer ihtiyaç olduklarını ifade ediyor. Bu ihtiyacın  ‘Anlamlılık’ ihtiyacından ortaya çıktığını anlatırken bilinç, bilinçdışı, rüya, bağlanma, iç-dış gerçeklik gibi psikanaliz kuramının temel kavramlarından esinlendiği ve böylece mitoloji ile psikanaliz arasında anlamlı bir köprü kurduğu için Başarı Ödülüne layık görülmüştür.

 

2014 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Zehra Karaburçak Ünsal, Ayşe Kurtul, Neslihan Zabcı, Ali Algın Köşkdere ve Feramerz Ayadi’den oluşan 2014 Ödül Komitesi, bu yıl biri çeviri, diğeri özgün yapıt alanında olmak üzere iki başarı ödülü vermeyi kararlaştırmıştır.

Bu karara göre Psikanaliz Yazıları Çeviri alanında Başarı Ödülüne Jacques Lacan’ın “Psikanalizin Dört Temel Kavramı, Seminer 11.Kitap” adlı yapıtının Türkçe çevirisi ile Nilüfer Erdem’i; Psikanaliz Yazıları Özgün Yapıt Başarı Ödülüne “Ruhsallığın Merkezine Seyahat” adlı kitabıyla Türkay Demir’i layık bulmuştur.

PSİKE-İstanbul ve İPA üyesi psikanalist Nilüfer Erdem, ünlü Fransız psikanalisti Jacques Lacan’ın psikanalizin 4 temel kavramı olan bilinçdışı, tekrarlama, aktarım ve dürtü konusundaki düşüncelerini dinleyicilerine aktardığı seminer notlarını içeren kitabını başarıyla Türkçeye kazandırmıştır. İçerdiği psikanalitik görüşlerin yanı sıra psikanalizi felsefe ve epistemoloji ile buluşturması açısından da önem kazanan bu yapıtı Nilüfer Erdem son derecede titiz ve anlaşılır bir dille Türkiyeli okurla tanıştırmıştır. Kendisinin bu titiz çabası, psikanaliz metinlerinin Türkçeye çevrilmesinde cesaret verici olacak ve zorlu ama yararlı bu türden çalışmaların başarıyla gerçekleştirilmesine  katkıda bulunacaktır.

Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olan Türkay Demir “Ruhsallığın Merkezine Seyahat” adlı kitabında ruhsallığın değişik öğe ve görünümlerini ele almış; keder, tutku, şüphe, öfke, aşk gibi duyguların yanı sıra bilinç ve bilinçdışı, ben ve öteki, rüya ve gerçek gibi kavram çiftlerini de bu yolculuğun uğrak noktaları olarak incelemiştir. Psikanalitik bakışın hakim olduğu yazılarında felsefi ve toplumbilimsel öğelere de rastlanılması, bunun da ötesinde, yazarın aktardıklarını sadece bir araştırma nesnesi olarak görmeyip, içine samimiyet ve cesaretle kendisini de katmış olması bu yapıtın özgünlüğünü ve derinliğini oluşturmaktadır. Türkay Demir bu kitabıyla psikanalitik yazıların üretilebilmesinde ve psikanalitik bakış açısının tanıtılıp yaygınlaştırılmasında psikanalize değerli bir katkıda bulunmuştur.

 

2013 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Adile Uyar, Ayşegül Salgın, Ayten Dursun Sökücü, Ebru Sorgun ve Hande Köprülüler’den oluşan 2013 Ödül Komitesi, Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülüne Alberto Eiguer’in “Evin Bilinçdışı” adlı yapıtının Türkçe çevirisi ile Perge Akgün’ü, Psikanaliz Yazıları Teşvik ödülüne “Kadının Şeytani Kimyası: “Üçüncü Sayfa” ve “Kıskanmak” Filmlerinde Kadın Tipolojileri” adlı makaleleri ile Ahmet Oktan ve Yavuz Küçükalkan’ı layık bulmuştur.

Perge Akgün, Uluslararası Aile ve Çift Terapileri Derneği’nin kurucularından, Paris Psikanaliz Kurumu üyesi psikanalist ve psikiyatr Alberto Eiguer’in psikanalitik aile terapileri konusundaki çalışmalarından yola çıkarak, ailelerdeki içsel ruhsal habitat ile dışsal maddi habitat arasındaki bağları ayrıntılı olarak ele aldığı “Evin Bilinçdışı” adlı kitabını başarıyla Türkçeye kazandırmıştır. Kendisinin bu titiz  çabası, psikanaliz metinlerinin Türkçeye çevrilmesinde cesaret verici olacak ve zorlu ama yararlı bu türden çalışmaların başarıyla gerçekleştirilmesine  katkıda bulunacaktır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Y. Doç. Dr. olan Ahmet Oktan ve Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Arş. Gör. olan Yavuz Küçükalkan, “Kadının Şeytani Kimyası: “Üçüncü Sayfa” ve “Kıskanmak” Filmlerinde Kadın Tipolojileri” adlı makalelerinde, kadın ve şeytan arasında çeşitli kültürel bağlamlarda kurulan ilişkinin izlerinin sinemadaki görünümlerini, önemli bir referans alanı olarak gördükleri psikanalitik kuramın argümanlarını kullanarak tartışmışlardır. Yönetmenin, kadınları hem bedensel hem de ruhsal doyumsuzluklarıyla, tekinsiz varlıklar biçimindeki tasvirini neyin veya nelerin belirlediğini de psikanalitik açıdan yorumlayan yazarlar, farklı bir alanda, psikanalizden esinlenerek psikanalizi varettikleri için teşvik ödülüne layık görülmüşlerdir.

 

2012

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin, Zehra Karaburçak Ünsal, Burçin Alsancak, Behice Boran, Evrim Erten, Pınar Padar'dan oluşan 2012 ödül komitesi Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülune "Türkiyede Psikanalizin Sosyal Temsilleri" adlı yapıtı ile Meltem Narter'i, Psikanaliz Yazıları Teşvik ödülune Murielle Gagnebin'in "Psikanalitik bir Estetik İçin" adlı yapıtının Turkçe çevirisi ile Simla Ongan'ı layık bulmuştur.

Bir sosyal psikolog olan Meltem Narter’in, titizlikle yürüttüğü 3 yıllık çalışmasının sonuçlarını aktardığı “Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri” adlı araştırma kitabı, psikanalizin toplumumuzdaki sosyal temsilleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Araştırmacı, çalışmasının sonuçlarından yola çıkarak psikanalitik bilginin kitle iletişim araçları, mizah yayınları ve toplumumuzun bireyleri tarafindan kullanılıp yorumlandığını ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışma psikanalizin ülkemizde sağduyu bilgisinin içinde kendine sağlam bir yer edindiğini ve onunla harmanlanarak bir gündelik bilgi formu haline geldigini göstermektedir. Meltem Narter’in kitabı, psikanalizin toplumumuzda daha fazla tanınır ve konuşulur olmasını sağlaması yönünden başarı ödülune layık görülmüştür.

Simla Ongan, Nouvelle Sorbonne Üniversitesinde estetik profesörü ve Paris Psikanaliz Kurumu üyesi Murielle Gagnebin'in sanat ve psikanaliz alanlarında verdiği çok sayıda önemli yapıtlarından biri olan “Psikanalitik bir Estetik” için adlı kitabını Turkçeye başarıyla kazandırmıştır. Kendisinin bu çabası psikanaliz metinlerinin Türkçeye çevrilmesinde başkalarını da cesaretlendirecek ve bu türden zorlu ama bir o kadar da yararlı çalısmaların yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

 

2011 

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Suzi Mizrahi, İlker Özyıldırım, Serdar Yolcu, Nergis Güleç ve Talat Parman’dan oluşan 2011 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödülleri'nin Coşkun Taştan ve Melis Tanık’a verilmesini kararlaştırmıştır.

Coşkun Taştan, Bağlam yayınlarınca basılan, iki ciltlik, “Türkiye’de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler” başlıklı kitabında, Türkiye’de psikanalize yer veren ilk yazıları 1917’den başlayarak derlemiş, günümüz alfabesine ve diline aktararak psikanaliz tarihimizin oluşturulmasına çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Ödül komitemiz bu çok değerli çalışmasıyla ülkemiz psikanalizine sağladığı katkıdan dolayı ve psikanalizin katettiği yolu göstermesi açısından Coşkun Taştan’ı ödüle layık görmüştür.

Melis Tanık, Doğu-Batı Dergisinin 56. sayısında yer alan “Frida Kahlo: Aynadan Tuale Aktarılan Sessiz Çığlık” başlıklı yazısıyla, psikanalitik kuramın, sanat yapıtını ve sanatçının yaşamını anlamak ve değerlendirmek için nasıl kullanılabileceğinin güzel bir örneğini vermiştir. Ödül komitesi, Melis Tanık’ı, ülkemiz psikanaliz yazınına katkılarının sürmesini teşvik amacıyla ödüle layık görmüştür.   

 

2010

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Suzi Mizrahi, İlker Özyıldırım, Göver Kazancıoğlu, Talat Parman ve Levent Kayaalp’ten oluşan 2010 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu özgün psikanalitik yazı dalında ödülün Psikanaliz Yazıları’nın 20. Sayısında yayınlanan “Şiddet ve Yaratıcılık” özgün yazısı nedeniyle Zehra Karaburçak Ünsal’a verilmesini kararlaştırmıştır.

Şiddet ve Yaratıcılık” başlıklı yazısında şiddeti yaratmanın itici gücü olarak değerlendiren Zehra Karaburçak Ünsal ergeni kendi kendini doğurmak işlevinden ötürü en büyük sanatçı olarak tanımlar. Mizah ile yaratı arasındaki ilişkiye ve oradan çift dilliliğe geçen Karaburçak-Ünsal bu zengin içerikli ve dikkat çekici yazısıyla ödüle hak kazanmıştır.  

Ödül Kurulu çeviri dalındaki ödülü ise Salman Akhtar’ın “Göç ve Kimlik” başlıklı kitabını dilimize kazandıran Müge Alkan, Serhat Uyanık ve Ali Algın Köşkdere’ye verilmesini kararlaştırmıştır. Alkan, Uyanık ve Köşkdere grup çalışmasının güzel bir örneği olan bu çevirilerinde Türkçe sözcük seçimlerinde gösterdikleri  tutarlılık ve çeviride özgün yapıta olabildiğince sadık kalmaları nedeniyle bu ödüle uygun görülmüşlerdir. 

 

2009

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Adile Uyar, Ayça Gürdal Küey, Ayşegül Salgın, Ayşenur Bay Aytekin ve Vehbi Keser’den oluşan 2009 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu özgün psikanalitik yazı dalında ödülün Yansıtma dergisinin Kasım-Aralık 2008 tarihli 9-10. sayılarında yayınlanan "“Zihinsel Süreçler ve Piktografik Temsil: Varsanısal (Halusinatif) Doyumdan İlk Nesne Deneyimlerine”" başlıklı özgün yazısında, psikotik ruhsal işleyişi anlamamıza yaptığı katkıdan, psikoza özgü erken dönem zihinsel temsilleri Rorschach testleriyle örneklendirerek ve bu örnekleri psikotik bir bireyin oluşumu kuramlarıyla başarılı bir şekilde birleştirerek sunmasından dolayı Feramerz Ayadi’'ye verilmesini kararlaştırmıştır. 

 

2008

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2008 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin "Sanatta Psikanaliz" adlı yapıtı nedeniyle Prof. Dr. Neriman Samurçay'a verilmesini kararlaştırmıştır. 

 

2007

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2007 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin İnanç Atilgan’a verilmesini kararlaştırmıştır. 12. Psikanaliz Yazılarında yayınlanan “Tarihten Bir Yaprak: Bergasse 19, Freud ve Togan, İki Komşu, İki Kader, İki Hayat Görüşü” ve Cogito dergisi No:49’da yayınlanan “Freud’un Viyana’sı, Viyana’nın Freud’u ve Bir Türk” yazıları nedeniyle verilmiştir.

 

2006

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2006 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin Özge Erşen’e verilmesini kararlaştırmıştır. Ödül kendisine 12. Psikanaliz Yazılarında yayınlanan “Günümüz Psikopatolojilerine Günümüz Söylemi Bağlamında Lacancı Bir Bakış” başlıklı yazısı nedeniyle verilmiştir.

 

2005

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2005 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin Nilgün Tutal’a Julia Kristeva’nın “Pouvoir de l’horreur” adlı kitabını Türkçeye “Korkunun Güçleri” (Ayrıntı yay. 2004, İstanbul) olarak kazandırması sebebiyle verilmesine karar vermiştir.

 

2004

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 2004 Psikanaliz Yazıları Ödül Kurulu, bu yıl Psikanaliz Yazıları Ödüllerinin Nesrin Tura’ya verilmesine karar vermiştir. Kendisi bu ödüle Didier Anzieu’nün “L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse” adlı kitabını Türkçeye “Freud’un Oto-analizi ve Psikanalizin Keşfi” (Metis yay. 2003, İstanbul) olarak kazandırması sebebiyle layık görülmüştür.