Önsöz

Wilfred Ruprecht Bion; Freud, Melanie Klein, Winnicott ve Lacan gibi özgün bir düşünceye sahip olağandışı analistlerin arasında yerini almakla birlikte, bu analistlere göre de farklı bir konumdadır.   Bu büyük düşünürler arasında hiç bu kadar yaşamöyküsel bilgilerini açıklıkla ve samimiyetle ortaya koyan bir başka analist yoktur. Bion’un düşüncesi ve kuramı; yaşamındaki acıları, hüznü ve umutsuzluğuyla yoğrulmuştur. Francesca Bion eşinin ölümünden 15 yıl sonra, yani 1994 de, Toronto ve Montreal’da verdiği konferanslarda özgün düşünürlerin yapıtlarını incelemeden evvel, hangi yaşam deneyimlerinin kişiliklerinde iz bıraktıklarını bilmenin ne denli önemli olduğunu belirtmekteydi. Hele bu bilgileri aktaran bizzat analistin kendisi olunca, bu büsbütün değerli bir hale gelmekteydi. Bion yaşamının ilk elli yılını kapsayan The Long Week-end ve All My Sins Remembered adlı yaşamöyküsel kitaplarını yazarken, kendisine dair “hakiki olanı” (truthful) iletmek istediğini ifade eder.   

Françoise Dolto, Jacques Lacan’ı, kendi çocukluğu hakkında hiçbir şey yazmamış olduğu için eleştirmişti. Dolto, Winnicott gibi, psikanalize pediatriden gelen bir analistti. Bir psikanalistin kendi düşüncesine ayna tutabilecek yaşamının kilit anlarının, özellikle çocukluğun ve çocuksunun yapıtında yer almaması, Dolto açısından anlaşılamaz bir durumdu. Eğer Lacan kendi kişiliğinde iz bırakmış olayları ve acılı deneyimlerini aktarsaydı, şüphesiz onu izleyen analistler tarafından bu kadar tanrılaştırılmazdı.

Bu dosyanın ilk metninde, Talat Parman 2003 yılında, Psikanaliz Yazıları’nda yayımladığı Bion üzerindeki yazısının yeni bir okumasını yapmaktadır.  Ben de Bion’un 1954-1962 yıllarında kaleme aldığı erken klinik metinlerine gönderme yaparak, psikozlar sorunsalını “Bion’un Psikoza Psikanalitik Yaklaşımı” adlı yazımda ele almaktayım. Bu metni Bion’un psikozlar konusunda çok önemli olan iki yazısının çevirileri izlemektedir: “Kişiliğin Psikotik Yanının Psikotik Olmayandan Ayırt Edilmesi” (1957) ve “Bağlara Saldırılar” (1959). Sonrasında Antonino Ferro’nun Bioncu düşünceyi, M. Baranger ve W. Baranger’nin alan kavramıyla zenginleştirdiği “Gerçeklik ve Kurmacalar” yazısı takip etmektedir. En sonunda ise Monica Horovitz Bion’un ruhsal yaşamda temel gördüğü “hakikat” sorununu, aktarım bağlamında işlemektedir: “Aktarım ve Hakikat”.      

Elda Abrevaya

içindekiler

 • sunuş - Talat Parman
 • önsöz - Elda Abrevaya
 • yeniden Wilfred Ruprecht Bion - Talat Parman
 • Bion’un psikoza psikanalitik yaklaşımı - Elda Abrevaya
 • psikotik Kişiliklerin Psikotik Olmayanlardan Ayrımı - W.R.Bion / Çeviren: Pınar Padar
 • bağlara Saldırı - W.R. Bion / Çevirenler Ayşegül Sütçü, Gamze Özçürümez
 • gerçeklik ve kurmacalar - Antonino Ferro / Çeviren Feramerz Ayadi
 • aktarım ve hakikat - Monica Horovitz / Çeviren Talat Parman

dosya ötesi

 • siyah Kuğu - Olgunlaşan dişiliğin dehşet verici tutkusu - Parfen Laszig Çeviren Reyhan Çabuker- Canan Yıldırım
 • başlangıçta baba vardı - Elda Abrevaya
 • zaman ve Kurmaca – Çerçeve ve Süreç - Elisabeth Skale

ingilizce özetler

etkinlik duyuruları