İstanbul Psikanaliz Derneği, 2009 yılında ilk kez Dede Efendi Sanat Evi'nde müzisyenlerle ortak bir etkinlik düzenlemiştir. Bu ilk etkinlikteki verimli buluşma ardından, o tarihten itibaren her yıl düzenli olarak müzisyenler, müzikologlar, akademisyenler ve yurtiçi, yurtdışından psikanalistlerle "Müzik ve Psikanaliz" ilişkisi ve birbirlerini nasıl besledikleri üzerine çalışılmaktadır. Etkinliğe sunumları ile "Düşünme ve hissetme alanı" sağlayan akademisyenler ve psikanalistlerin yanında, enstrümanları ile "Ses" veren sanatçılar bu alanı daha da düşünülebilir, hissedilebilir dolayısı ile yaratıcı kılmaktadır.

 

Barbara Hepworth, Pelagos, renkli ve telli karaağaç, 1946 (BH 133), Tate