Kimler Başvurabilir ?

İstanbul Psikanaliz Derneği’nde psikanaliz formasyonuna başvurabilmek için ruh sağlığı alanında lisans veya yüksek lisans diplomasına ve yine ruh sağlığı alanında yeterli klinik deneyime sahip olmak (ruh sağlığı alanında bir kamu kurumunda ya da özel bir kurumda/merkezde en az 3 yıldır hasta görüyor olmak) gerekmektedir. Fransız modelini benimseyen İPD’de formasyona başlamak için önerilen ölçütler şunlardır: 

a) Genel kural olarak bireysel analiz Uluslararası Psikanaliz Birliği üyesi bir analistle kırk beş dakikalık seanslarla haftada en az üç kez gerçekleştirilmelidir. 

b) Yurtdışında veya Türkiye’nin başka bir ilindeki bir analistle yapılan analiz, yılda en az yüz seans olmalıdır. Seansların peş peşe olmaması ve günde en fazla üç seans yapılması önerilir. 

c) Aday formasyona kabul edilme görüşmesine analizinin en erken ikinci yılını tamamladıktan sonra başvurabilir.