İstanbul Psikanaliz Derneği olarak 2013 yılında ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve iki yılda bir yaptığımız “Psikanaliz Tarihin İzinde” sempozyumunda psikanalitik kuramın doğuşunda önemli bir işleve sahip olan, toplumların ve bireylerin tarihlerinin oluşumunda bir çerçeve oluşturmuş olan tarihi mekan, yapıt, olgu ve olayları farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla tartışmayı hedefliyoruz. Psikanalizin tarih bilimleri arasında sayılması gerektiğinden de  yola çıkarak bu etkinliği tarih bilimlerinin tüm alanlarından gelen uzmanlarla ortaklaşa gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Psikanaliz tarihin izinde etkinliği tarihçileri, arkeologları, sanat tarihçilerini, toplum bilimcileri, dinbilimcileri, antropolog-etnologları ve siyasal bilimcilerini psikanalistlerle bir araya getiren bir düşünme/tartışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

Psikanaliz Tarihin İzinde
24 Eylül 2017
19 Nisan 2015
02 Şubat 2013