Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri 2019 Dönemi

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ

Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri

İstanbul Psikanaliz Derneği, eğitimcilere özellikle de psikolojik danışmanlara ve rehberlik çalışanlarına yönelik yeni bir etkinlik başlatıyor. Psikanalizin eğitimle ilişkisi, Ferenczi’nin 1908 yılında Salzburg’da yapılan 1. Uluslarararası Psikanaliz Konferansı’nda sunduğu “Psikanaliz ve Pedagoji” yazısına kadar uzanır. Bu seminerleri de Ferenczi’nin anısına bu yazıya gönderme yaparak aynı isimle adlandırdık. Psikanaliz ve pedagoji ilişkisi, psikanalitik kuramın eğitime önemli katkılarda bulunabileceği düşüncesi Ferenczi gibi bir çok başka analistin ve eğitimcinin de psikanalizin ilk yıllarından itibaren ilgisini çekmiştir; Anna Freud, August Aichhorn, Oscar Pfister bunlardan sadece birkaçıdır. Günümüzde de psikanalitik pedagoji üzerine psikanalist ve eğitimcilerin çalışmaları ve belirleyici katkıları sürmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği, 12 yıldır Okul ve Psikanaliz Sempozyumları'nı sürdürmekte, bu etkinliğe ilgi her yıl artmaktadır. Rehberlik Araştırma Merkezleri’nden derneğimize sıklıkla birlikte çalışma talepleri gelmekte, bu taleplere -olabildiğince- bu merkezlerde çeşitli konferanslar ve çalışmalar düzenlenerek karşılık verilmeye çalışılmaktadır. İşte bu ilgi ve ihtiyaç gözetilerek, ilk dönemi önümüzdeki Şubat-Nisan aylarını kapsayan bu seminer dizisi programı oluşturulmuştur. Seminer dizisinde, Biddy Youell’in Öğrenme İlişkileri kitabı (Bağlam Yayınları) odağa alınacak, psikanaliz ve pedagoji ilişkisine dair çeşitli konular Ayşegül Salgın ve Alper Şahin tarafından kendi deneyimlerinden örneklerle birlikte tartışılacaktır. Okulda ve farklı eğitsel alanlarda yaşanılan çeşitli durumları ve oluşan sorunları ruhsallık çerçevesinde ele almayı amaçlayan bu program, eğitimci ve psikolojik danışmanların profesyonel hayatta karşılaştıkları durum ve sorunları psikanalitik bağlamda değerlendirebilmeleri için bir alan yaratmayı amaçlamaktadır.


Program

26 Şubat 2019 Salı: Okul ve Psikanaliz

26 Mart 2019 Salı: Psikanaliz ve Öğrenme Kuramları

30 Nisan 2019 Salı: Oyun ve Öğrenme


Seminerler, Salı akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır.

Katılımcılar: Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Eğitsel alan ve kurumlarda çalışan, psikolojik danışmanlar, rehberlik alanı çalışanları, eğitimciler ve sosyal çalışmacıları bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği. Büyükdere Cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8, Daire: 15 Mecidiyeköy/İstanbul.

Katılım ücreti: Üç seminer için toplam 150 TL’dir. Seminerlere ayrı ayrı kayıt alınmamaktadır.

Kayıt: Kayıt bilgisi için, [email protected] adresine başvurunuz. Başvurunuza, mesleki durumunuzu ve kendinizi tanıtan kısa bir not eklemenizi beklemekteyiz. Kayıtta başvuru sırasına öncelik verilecektir.

 

Ayşegül Salgın

Psikanalist, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi, Psikanalitik Psikoterapiler Avrupa Federasyonu (EFPP) üyesi çocuk ve ergen psikanalitik psikoterapisti, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (İÇEPP) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu başkanı.


Alper Şahin

Psikanalist, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi. Lyon II. Lumiere (Fransa), Nijmegen (Hollanda), Harvard (ABD) üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş, Boğaziçi ve Jyvaskyla (Finlandiya) Üniversitesi Eğitim fakültelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri yürütmüştür. İstanbul'da çeşitli okulların yöneticilerine danışmanlık, psikolojik danışmanlık bölümlerine süpervizyon vermiştir. Yurt içinde ve dışında psikanaliz, ergenlik, öğretmen eğitimi konularında yayımlanmış makale ve kitap bölümleri vardır. Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Psikanalizi kitap dizisinin (YKY) yayın kurulu üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tüm Karşılaştırmalı Eğitim Derneği kurucuları arasında yer almıştır.