Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri 2020 2021 Dönemi

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ

Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri -3 (2020/2021 Dönemi)

Psikanaliz ve pedagoji ilişkisi, psikanalitik kuramın daha özgürleştirici ve geliştirici bir eğitime önemli katkılarda bulunabileceği düşüncesiyle, Sandor Ferenczi'nin "Psikanaliz ve Pedogoji" (1907) makalesinden başlayarak psikanalizin ilk yıllarından günümüze bir çok analistin ve eğitimcinin ilgisini çekmiştir; psikanalist ve eğitimcilerin bu yöndeki çalışmaları ve belirleyici katkıları da sürmektedir. İstanbul Psikanaliz Derneği, bu birikimi pedagoji alanında çalışanlarla biraraya getirme amacını gözeterek hazırladığı bu seminer dizisini üçüncü yılında sürdürmektedir.

Bu seminer dizisinde, önceki yıllarda çalıştığımız Biddy Youell’in Öğrenme İlişkileri (Bağlam Yayınları) kitabı yanında farklı yazarların eğitim alanına katkılarını içeren eserleri odağa alınacak, psikanaliz ve pedagoji ilişkisine dair çeşitli konular Ayşegül Salgın ve Alper Şahin tarafından kendi deneyimlerinden örneklerle birlikte tartışılacaktır. Okulda ve farklı eğitsel alanlarda yaşanılan çeşitli durumları ve oluşan sorunları ruhsallık çerçevesinde ele almayı amaçlayan bu seminer programı, eğitimci, psikolojik danışmanlar ve rehberlik çalışanlarının profesyonel hayatta karşılaştıkları durum ve sorunları psikanalitik bağlamda değerlendirebilmeleri için bir alan yaratmayı amaçlamaktadır.

PROGRAM

20 Ekim 2020 Salı: Başlangıç Noktamız Ev, 1. kısım: "Sağlık ve Hastalık" (D.W. Winnicott)

17 Kasım 2020 Salı: Başlangıç Noktamız Ev, 2. kısım: "Aile" (D.W. Winnicott)

15 Aralık 2020 Salı: Başlangıç Noktamız Ev, 3. kısım: "Toplum Üzerine Düşünceler" (D.W. Winnicott)

19 Ocak 2021 Salı: "Teacher’s Counter Transference Reconsidered" (Alper Şahin); "Aşığın Sansürü" (Alper Şahin); “Olumsuzlama Eksikliği I" (Gerard Szwec)

16 Mart 2021 Salı: "Öğrenme Üzerine Psikanalitik Bir Açılım" (Alper Şahin); "En Uzak Sahile Gitmek" (Alper Şahin); "Olumsuzlama Eksikliği II" (Gerard Szwec)

20 Nisan 2021 Salı: Ebeveynlerle Sohbet, 1.- 4. Bölümler (D.W. Winnicott)

25 Mayıs 2021 Salı: Ebeveynlerle Sohbet, 5.- 8. Bölümler (D.W. Winnicott)

15 Haziran 2021 Salı: Ebeveynlerle Sohbet, 9.- 11. Bölümler (D.W. Winnicott)

Seminerler, Salı akşamları saat 20:45–22:45 arasında online (çevrimiçi) yapılacaktır.

Katılımcılar: Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Eğitsel alan ve kurumlarda çalışan, psikolojik danışmanlar, rehberlik alanı çalışanları, eğitimciler ve sosyal çalışmacıları bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

Katılım Ücreti: Toplam 480 TL’dir. Seminerlere ayrı ayrı kayıt alınmamaktadır.

Kayıt: Kayıt bilgisi için, [email protected] adresine başvurunuz. Başvurunuza, mesleki durumunuzu ve kendinizi tanıtan kısa bir not ekleyiniz. Kayıtta başvuru sırasına öncelik verilecektir.

Ayşegül Salgın

Erişkin ve Çocuk-Ergen Psikanalisti, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi, Psikanalitik Psikoterapiler Avrupa Federasyonu (EFPP) üyesi çocuk ve ergen psikanalitik psikoterapisti, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (İÇEPP) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu başkanı.

Alper Şahin

Psikanalist, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi. Doktorasını Eğitim Bilimleri dalında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış; Lyon II. Lumiere (Fransa), Nijmegen (Hollanda), Harvard (ABD) üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş; Boğaziçi ve Jyvaskyla (Finlandiya) Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri yürütmüştür. İstanbul'da çeşitli okulların yöneticilerine danışmanlık, psikolojik danışmanlık bölümlerine süpervizyon vermiştir. Yurt içinde ve dışında psikanaliz, ergenlik, öğretmen eğitimi konularında yayımlanmış makale ve kitap bölümleri vardır. Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Psikanalizi kitap dizisinin (YKY) yayın kurulu üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tüm Karşılaştırmalı Eğitim Derneği kurucuları arasında yer almıştır.

Kaynaklar:

Winnicott D.W. (2014) Başlangıç Noktamız Ev, Çev. N. Diner, N. Nirven, Pinhan Yayıncılık.

Winnicott D.W. (2013) Ebeveynlerle Sohbet, Çev. N. Hatipoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Şahin A. (2012) “Teachers’ Countertransference Reconsidered”, Psychoanalysis and Education: Minding a Gap içinde, Ed. A. Bainbridge, L. West, Karnac.

Şahin A. (2019) “Öğrenme Üzerine Psikanalitik Bir Açılım”, Psikanaliz Defterleri 3, Öğrenme ve Bilinçdışı, YKY.

Şahin A. (2020) “Aşığın Sansürü: Bu Sefer Baba”, Psikanaliz Defterleri 4, Çocuk ve Ergen Cinselliği, YKY.

Şahin A. (2020) “En Uzak Sahile Gitmek”, Psikanaliz Defterleri 5, YKY, 2020.

Szwec G. (2018) “Absence de négation, rage destructrice et déséquilibres psychosomatiques“, Revue Française de Psychosomatique 54.

Youell B. (2015) Öğrenme İlişkileri: Eğitimde Psikanalitik Düşünce, Çev. A. Şahin, E. Uzunalp, E. Tilki, Bağlam Yayınları.