Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri 2021 2022 Dönemi

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ

Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri -4 (2021/2022 Dönemi)

Psikanaliz ve pedagoji ilişkisi, psikanalitik kuramın daha özgürleştirici ve geliştirici bir eğitime önemli katkılarda bulunabileceği düşüncesiyle, Sandor Ferenczi'nin "Psikanaliz ve Pedogoji" (1907) makalesinden başlayarak psikanalizin ilk yıllarından günümüze bir çok analistin ve eğitimcinin ilgisini çekmiştir; psikanalist ve eğitimcilerin bu yöndeki çalışmaları ve belirleyici katkıları da sürmektedir. Bu birikimi, pedagoji alanında çalışanlarla biraraya getirme amacı gözetilerek bu seminer dizisi hazırlanmıştır.

Bu seminer dizisi, genel olarak üç yıla yayılan bir program biçiminde planlanmıştır. Bu programın ilk yılını oluşturacak bu dönemde, Biddy Youell’in Öğrenme İlişkileri (Bağlam Yayınları) kitabı odağa alınacak, psikanaliz ve pedagoji ilişkisine dair çeşitli konular Ayşegül Salgın ve Alper Şahin tarafından kendi deneyimlerinden örneklerle birlikte tartışılacaktır. Okulda ve farklı eğitsel alanlarda yaşanılan çeşitli durumları ve oluşan sorunları ruhsallık çerçevesinde ele almayı amaçlayan bu seminer programı, eğitimci, psikolojik danışmanlar ve rehberlik çalışanlarının profesyonel hayatta karşılaştıkları durum ve sorunları psikanalitik bağlamda değerlendirebilmeleri için bir alan yaratmayı amaçlamaktadır.

PROGRAM

19 Ekim 2021 Salı: Gizil Dönem

16 Kasım 2021 Salı: Ergenlik

21 Aralık 2021 Salı: Başlangıçlar Sonlar Geçiş Dönemleri

18 Ocak 2022 Salı: Davranışı Anlamak

15 Mart 2022 Salı: Özel Öğretim Gereksinimleri

19 Nisan 2022 Salı: Okuldaki Grup Dinamikleri

17 Mayıs 2022 Salı: Yansıtmalı Süreçler

Seminerler, Salı akşamları saat 20:45–22:45 arasında online (çevrimiçi) yapılacaktır.

Katılımcılar: Katılımcı sayısı 45 kişi ile sınırlıdır. Eğitsel alan ve kurumlarda çalışan, psikolojik danışmanlar, rehberlik alanı çalışanları, eğitimciler ve sosyal çalışmacıları bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

Katılım Ücreti: Toplam 700 TL’dir. Seminerlere ayrı ayrı kayıt alınmamaktadır.

Kayıt: Kayıt bilgisi için, [email protected] adresine başvurunuz. Başvurunuza, mesleki durumunuzu ve kendinizi tanıtan kısa bir not ekleyiniz. Kayıtta başvuru sırasına öncelik verilecektir; programın sürekliliği gözetilerek sonraki yılın kayıtlarında bu yıl kayıt olanlara öncelik tanınacaktır.

Ayşegül Salgın

Erişkin ve Çocuk-Ergen Psikanalisti, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi, Psikanalitik Psikoterapiler Avrupa Federasyonu (EFPP) üyesi çocuk ve ergen psikanalitik psikoterapisti, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (İÇEPP) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu başkanı.

Alper Şahin

Psikanalist, İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi. Doktorasını Eğitim Bilimleri dalında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış; Lyon II. Lumiere (Fransa), Nijmegen (Hollanda), Harvard (ABD) üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş; Boğaziçi ve Jyvaskyla (Finlandiya) Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri yürütmüştür. İstanbul'da çeşitli okulların yöneticilerine danışmanlık, psikolojik danışmanlık bölümlerine süpervizyon vermiştir. Yurt içinde ve dışında psikanaliz, ergenlik, öğretmen eğitimi konularında yayımlanmış makale ve kitap bölümleri vardır. Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Psikanalizi kitap dizisinin (YKY) yayın kurulu üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tüm Karşılaştırmalı Eğitim Derneği kurucuları arasında yer almıştır.

Kaynaklar:

Youell B. (2015) Öğrenme İlişkileri: Eğitimde Psikanalitik Düşünce, Çev. A. Şahin, E. Uzunalp, E. Tilki, Bağlam Yayınları.