Etkinlik Takvimi

13. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2019 2020

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ
2019-2020 Etkinlikleri


PSİKANALİZLE TANIŞMA SEMİNERLERİ (2019-2020 DÖNEMİ)


İPD ve MEPEV Ortak Etkinliği

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak, psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, başta ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımız olmak üzere, psikanalize ilgi duyan herkese aktarmanın yararlı olacağını düşünerek iki bölümden oluşan bir seminer dizisi hazırladık. İlkini Kasım 2019’da, ikinci bölümünü ise Mart 2020’de  başlatacağımız bu seminerler dizisinin programını aşağıda göreceksiniz.

Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak ve bu bilgileri Freud’un ustalıkla kaleme aldığı iki olgu öyküsü aracılığıyla, psikopatolojiye de atıfta bulunarak örneklendirmek olacaktır.

İkinci bölümde ise Freud sonrası farklı psikanalitik ekoller tanıtılacak ve bu bağlamda bazı çok önemli kuramcıların psikanalitik kuram ve uygulamaya getirdikleri katkılar ele alınacaktır. Bu bölümdeki hedef, Freud’dan günümüze psikanalizin gelişimi konusunda genel bir bilgilendirme yapabilmektir.

Başta psikiyatri asistanları, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet uzmanlığı öğrenci ve mezunları olmak üzere, psikanalizle ilgilenen herkesi bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Özellikle ikinci bölümün anlaşılabilmesi için birinci bölüme katılmış olmanın çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz.


Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır.

Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır.

Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği, Büyükdere Cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8, D: 15, Mecidiyeköy-İstanbul.

Katılım Ücreti: Birinci ve ikinci bölüm için (20 oturum) toplam 900 TL'dir.

Kayıt: Kayıt bilgisi için, [email protected] adresine başvurunuz. Başvurunuza, mesleki durumunuzu belirten ve kendinizi tanıtan kısa bir not ekleyiniz. Kayıtta başvuru sırasına öncelik verilecektir.

PROGRAM

1. BÖLÜM

6 Kasım 2019: Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi
Konuşmacı: İlker Özyıldırım Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

13 Kasım 2019: Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)
Konuşmacı: Esra İlem Tartışmacı: İlker Özyıldırım

20 Kasım 2019: Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)
Konuşmacı: Berrin Göksu Tartışmacı: Suzi Mitrani Mizrahi

27 Kasım 2019: Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği
Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal Tartışmacı: Ayten Dursun Sökücü

4 Aralık 2019: Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler
Konuşmacı: Ayten Dursun Sökücü Tartışmacı: Nesrin Koçal

11 Aralık 2019: Narsisizm ve Ölüm Dürtüsü
Konuşmacı: Berrin Göksu Tartışmacı: Alper Şahin

18 Aralık 2019: Ölümün Yaşama Katkısı  
Konuşmacı: Alper Şahin Tartışmacı: Berrin Göksu

25 Aralık 2019: Aktarım-Karşı Aktarım  
Konuşmacı: Behice Boran Tartışmacı: Pınar Padar

8 Ocak 2020: Freud ve Kültür  
Konuşmacı: Pınar Padar Tartışmacı: Behice Boran

15 Ocak 2020: Çocuk Psikanalizi ve Fobiler-Küçük Hans Olgusu I  
Konuşmacılar: Ayşegül Salgın, Didem Aksüt Dönmez, Zehra Karaburçak Ünsal

22 Ocak 2020: Küçük Hans Olgusu II
Konuşmacılar: Zehra Karaburçak Ünsal, Didem Aksüt Dönmez, Ayşegül Salgın

29 Ocak 2020: Küçük Hans Olgusu III
Konuşmacılar: Didem Aksüt Dönmez, Ayşegül Salgın, Zehra Karaburçak Ünsal

5 Şubat 2020: Histeri ve Dora Olgusu I  
Konuşmacılar: Feramerz Ayadi, Ayşenur Bay Alptekin, Ebru Sorgun

12 Şubat 2020: Dora Olgusu II
Konuşmacılar: Ayşenur Bay Alptekin, Ebru Sorgun, Feramerz Ayadi

19 Şubat 2020: Dora Olgusu III
Konuşmacılar: Ebru Sorgun, Feramerz Ayadi, Ayşenur Bay Alptekin


2. BÖLÜM

4 Mart 2020: Fransız Psikosomatik Ekolü
Konuşmacı: Peykan Gökalp Tartışmacı: Bessi Meshulam

11 Mart 2020: Psikanalizde İngiliz Ekolü, Nesne İlişkileri Kuramı
Konuşmacı: Ayten Dursun Sökücü Tartışmacı: Göver Kazancıoğlu

18 Mart 2020: Donald Winnicott ve Kuramı
Konuşmacı: Nesrin Koçal Tartışmacı: Peykan Gökalp

25 Mart 2020: Wilfred Bion ve Kuramı
Konuşmacı: Feramerz Ayadi Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

1 Nisan 2020: Çağdaş Kuramcıların Psikanalize Katkısı: Kuramsal ve                       
Klinik Yeni Perspektifler
Konuşmacı: Ayça Gürdal Küey Tartışmacı: Pınar Padar
İstanbul Psikanaliz Derneği

www.istanbulpsikanalizdernegi.com    Tel: (0212) 2663211