Etkinlik Takvimi

4. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2010 2011

İstanbul Psikanaliz Derneği

2010-2011 Etkinlikleri

 

"Psikanalizle Tanışma Seminerleri"

2010-2011 Dönemi

 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımıza aktarmanın yararlı olacağını düşünerek üç bölümden oluşan bir seminer dizisi oluşturduk. İlkini Ekim 2010’da, ikinci bölümünü Ocak 2011’de ve üçüncü bölümünü Nisan 2011’de başlatacağımız bu seminerlerin ayrıntılı programını aşağıda bulacaksınız. Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak olacaktır. İkinci bölümde bu kez psikanalizin kurucu metinleri olarak kabul edilen Freud’un yazılarından bazılarını inceleyecek ve tartışacağız. Bu amaçla 5 önemli metin seçtik. Hedef, psikanalitik kuram ve uygulamanın çekirdeğini oluşturan önemli konuları Freud’un metinleri üzerinden irdelemek ve tartışmaktır. Üçüncü bölümde ise üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen hala tartışmalara konu olan Freud’un Dora olgusunu ele alacağız. Psikanalitik teknikte önemli dönüşümlerin öncüsü olarak değerlendirilen bu olgu ile kliniğe giriş yapacağız. Psikiyatri asistanlarını, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunlarını bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz. Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz.

 

Program

 

1. Bölüm

13 Ekim 2010

Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi

Konuşmacı: Talat Parman, Tartışmacı: Vehbi Keser

 

20 Ekim 2010

Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Vehbi Keser, Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey

 

27 Ekim 2010

Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği

Konuşmacı: Defne Tamar Gürol, Tartışmacı: Ferhan Özenen

 

3 Kasım 2010

Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

 Konuşmacı: Ayça Gürdal Küey, Tartışmacı: Talat Parman

 

10 Kasım 2010

Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

Konuşmacı: Ferhan Özenen, Tartışmacı: Defne Tamar Gürol

 

2. Bölüm 

5 Ocak 2011

Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme 

Konuşmacı: Talat Parman, Tartışmacı: Vehbi Keser

 

12 Ocak 2011

Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine  

Konuşmacı: Vehbi Keser, Tartışmacı: Peykan Gökalp

 

19 Ocak 2011

Cinsler Arasındaki Anatomik Farkın Bazı Ruhsal Sonuçları  

Konuşmacı: Defne Tamar Gürol, Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

 

26 Ocak 2011

Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri  

Konuşmacı:Zehra Karaburçak Ünsal, Tartışmacı: Defne Tamar Gürol

 

2 Şubat 2011

Aktarımın Dinamiği Üzerine  

Konuşmacı:Peykan Gökalp, Tartışmacı:Talat Parman

 

3. Bölüm

20 Nisan 2011

Histeri Üzerine Genel Klinik ve Kuramsal Bilgiler 

Vehbi Keser

 

27 Nisan 2011

Dora Olgusu I 

Bessi Meshulam

 

4 Mayıs 2011

Dora Olgusu II  

Zehra Karaburçak Ünsal

 

11 Mayıs 2011

Dora Olgusu Üzerine Tartışma

Ferhan Özenen