Etkinlik Takvimi

5. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2011 2012


İstanbul Psikanaliz Derneği

2011- 2012 Etkinlikleri

 

"Psikanalizle Tanışma Seminerleri"

2011-2012 Dönemi

 

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımıza aktarmanın yararlı olacağını düşünerek üç bölümden oluşan bir seminer dizisi oluşturduk. İlkini Ekim 2011’de, ikinci bölümünü Ocak 2012’de ve üçüncü bölümünü Nisan 2012’de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerin programı aşağıda sunulmuştur. Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak olacaktır. İkinci bölümde psikanalizin temel metinleri olarak kabul edilen Freud’un yazılarından bazılarını inceleyecek ve tartışacağız. Bu amaçla beş önemli metin seçtik. Hedef, psikanalitik kuram ve uygulamanın çekirdeğini oluşturan önemli konuları psikanalizin kurucusunun metinleri üzerinden irdelemek ve tartışmaktır. Üçüncü bölümde ise üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın hala tartışmalara konu olan Freud’un Dora olgusunu ele alacağız. Psikanalitik teknikte önemli dönüşümlerin öncüsü olarak değerlendirilen bu olgu ile kliniğe giriş yapacağız. Psikiyatri asistanlarını, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunlarını bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz. Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz.

  

Program

 

1. Bölüm

  

5 Ekim 2011

Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi

Konuşmacı: Talat Parman

Tartışmacı: Vehbi Keser

 

12 Ekim 2011

Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Ön bilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Vehbi Keser

Tartışmacı: Adile Uyar

 

19 Ekim 2011

Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği

Konuşmacı: Defne Tamar Gürol

Tartışmacı: Ferhan Özenen

 

26 Ekim 2011

Ruhsal Aygıtın Topografik Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

Konuşmacı: Adile Uyar

Tartışmacı: Talat Parman

 

2 Kasım 2011

Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

Konuşmacı: Ferhan Özenen

Tartışmacı: Defne Tamar Gürol

 

2.Bölüm

 

11 Ocak 2012

Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme

Konuşmacı: Talat Parman

Tartışmacı: Vehbi Keser

 

18 Ocak 2012

Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine 

Konuşmacı: Vehbi Keser

Tartışmacı: Peykan Gökalp

 

25 Ocak 2012

Cinsler Arasındaki Anatomik Farkın Bazı Ruhsal Sonuçları 

Konuşmacı: Defne Tamar Gürol

Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

 

1 Şubat 2012

Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri 

Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

Tartışmacı: Defne Tamar Gürol

 

8 Şubat 2012

Aktarımın Dinamiği Üzerine 

Konuşmacı: Peykan Gökalp

Tartışmacı: Talat Parman

 

3. Bölüm

 

11 Nisan 2012

Histeri Üzerine Genel Klinik ve Kuramsal Bilgiler

Vehbi Keser

 

18 Nisan 2012

Dora Olgusu I

Bessi Meshulam

 

25 Nisan 2012

Dora Olgusu II 

Zehra Karaburçak Ünsal

 

2 Mayıs 2012

Dora Olgusu Üzerine Tartışma

Ferhan Özenen