Etkinlik Takvimi

6. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2012 2013

İstanbul Psikanaliz Derneği

2012- 2013 Etkinlikleri

 

"Psikanalizle Tanışma Seminerleri"

2012-2013 Dönemi

 

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımıza aktarmanın yararlı olacağını düşünerek üç bölümden oluşan bir seminer dizisi oluşturduk. İlkini Kasım 2012’de, ikinci bölümünü Ocak 2013’de ve üçüncü bölümünü Nisan 2013’de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerin programını aşağıda göreceksiniz. Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak olacaktır. İkinci bölümde psikanalizin temel metinleri olarak kabul edilen Freud’un yazılarından bazılarını inceleyecek ve tartışacağız. Bu amaçla beş önemli metin seçtik. Hedef, psikanalitik kuram ve uygulamanın çekirdeğini oluşturan önemli konuları psikanalizin kurucusunun metinleri üzerinden irdelemek ve tartışmaktır. Üçüncü bölümde ise incelediğimiz kuramsal konularla yakından ilgili olduğunu düşündüğümüz Freud’un “Küçük Hans” olgu öyküsünü ele alacağız. Psikanalitik tekniğin oldukça erken dönemlerine ilişkin bu olgu çalışması ile kliniğe giriş yapacağız. Psikiyatri asistanlarını, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunlarını bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz. Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz.

 

 

Program

1. Bölüm

 

7 Kasım 2012

Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi

Konuşmacı: Talat Parman

Tartışmacı: Vehbi Keser

 

14 Kasım 2012

Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Ön bilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Vehbi Keser

Tartışmacı: Adile Uyar

 

21 Kasım 2012

Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği

Konuşmacı: Nesrin Koçal

Tartışmacı: Ferhan Özenen

 

28 Kasım 2012

Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

Konuşmacı: Adile Uyar

Tartışmacı: Talat Parman

 

5 Aralık 2012

Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

Konuşmacı: Ferhan Özenen

Tartışmacı: Nesrin Koçal

 

2.Bölüm

 

9 Ocak 2013

Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme

Konuşmacı: Levent Kayaalp

Tartışmacı: Vehbi Keser

 

16 Ocak 2013

Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine

Konuşmacı: Vehbi Keser

Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey

 

23 Ocak 2013

Cinsler Arasındaki Anatomik Farkın Bazı Ruhsal Sonuçları

Konuşmacı: Dilek Çavaş Özer

Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

 

30 Ocak 2013

Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri

Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

Tartışmacı: Dilek Çavaş Özer

 

6 Şubat 2013

Aktarımın Dinamiği Üzerine

Konuşmacı: Ayça Gürdal Küey

Tartışmacı: Levent Kayaalp

 

3. Bölüm

 

3 Nisan 2013

Küçük Hans Olgusu I

Levent Kayaalp

 

10 Nisan 2013

Küçük Hans Olgusu II

Ferhan Özenen

 

17 Nisan 2013

Küçük Hans Olgusu III

Bessi Meshulam  

 

24 Nisan 2013

Küçük Hans Olgusu IV

Zehra Karaburçak Ünsal