Etkinlik Takvimi

8. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2014 2015

İstanbul Psikanaliz Derneği

2014-2015 Etkinlikleri

"Psikanalizle Tanışma Seminerleri"

2014-2015 Dönemi

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımıza aktarmanın yararlı olacağını düşünerek üç bölümden oluşan bir seminer dizisi oluşturduk. İlkini Kasım 2014’de, ikinci bölümünü Aralık 2014 - Ocak 2015’de ve üçüncü bölümünü Mart 2015’de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerin programını aşağıda göreceksiniz. Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak olacaktır. İkinci bölümde psikanalizin temel metinleri olarak kabul edilen Freud’un yazılarından bazılarını inceleyecek ve tartışacağız. Bu amaçla 5 önemli metin seçtik. Hedef, psikanalitik kuram ve uygulamanın çekirdeğini oluşturan önemli konuları psikanalizin kurucusunun metinleri üzerinden irdelemek ve tartışmaktır. Üçüncü bölümde ise üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın hala tartışmalara konu olan Freud’un Dora olgusunu ele alacağız. Psikanalitik teknikte önemli dönüşümlerin öncüsü olarak değerlendirilen bu olgu ile kliniğe giriş yapacağız. Psikiyatri asistanlarını, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunlarını bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz. Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır. Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği Büyükdere cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8,  Daire: 15 Mecidiyeköy-İstanbul

Program

1. Bölüm

5 Kasım 2014

Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi

Konuşmacı: Elda Abrevaya

Tartışmacı: Vehbi Keser

12 Kasım 2014

Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Vehbi Keser

Tartışmacı: Ferhan Özenen

19 Kasım 2014


Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği


Konuşmacı: Talat Parman

Tartışmacı: Adile Uyar

26 Kasım 2014

Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

Konuşmacı: Ferhan Özenen

Tartışmacı: Elda Abrevaya

3 Aralık 2014

Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

Konuşmacı: Adile Uyar

Tartışmacı: Talat Parman

2.Bölüm 

17 Aralık 2014

Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme 

Konuşmacı: Levent Kayaalp

Tartışmacı: Nesrin Koçal

24 Aralık 2014

Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine  

Konuşmacı: Nesrin Koçal

Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey

7 Ocak 2015

Cinsler Arasındaki Anatomik Farkın Bazı Ruhsal Sonuçları  

Konuşmacı: Dilek Çavaş Özer

Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

14 Ocak 2015

Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri  

Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

Tartışmacı: Dilek Çavaş Özer

21 Ocak 2015

Aktarımın Dinamiği Üzerine  

Konuşmacı: Ayça Gürdal Küey

Tartışmacı: Levent Kayaalp

3. Bölüm

4 Mart 2015

Histeri Üzerine Genel Klinik ve Kuramsal Bilgiler 

Vehbi Keser

11 Mart 2015

Dora Olgusu I 

Bessi Meshulam

18 Mart 2015

Dora Olgusu II  

Zehra Karaburçak Ünsal

25 Mart 2015

Dora Olgusu Üzerine Tartışma

Ferhan Özenen