Etkinlik Takvimi

9. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2015 2016

İstanbul Psikanaliz Derneği

2015-2016 Etkinlikleri

"Psikanalizle Tanışma Seminerleri"

2015-2016 Dönemi

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımıza aktarmanın yararlı olacağını düşünerek üç bölümden oluşan bir seminer dizisi oluşturduk. İlkini Kasım 2015’de, ikinci bölümünü Aralık 2015 - Ocak 2016’da ve üçüncü bölümünü Mart 2016’da gerçekleştireceğimiz bu seminerlerin programını aşağıda göreceksiniz. Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak olacaktır. İkinci bölümde psikanalizin temel metinleri olarak kabul edilen Freud’un yazılarından bazılarını inceleyecek ve tartışacağız. Bu amaçla 5 önemli metin seçtik. Hedef, psikanalitik kuram ve uygulamanın çekirdeğini oluşturan önemli konuları psikanalizin kurucusunun metinleri üzerinden irdelemek ve tartışmaktır. Üçüncü bölümde ise üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın hala tartışmalara konu olan Freud’un Dora olgusunu ele alacağız. Psikanalitik teknikte önemli dönüşümlerin öncüsü olarak değerlendirilen bu olgu ile kliniğe giriş yapacağız. Başta psikiyatri asistanları, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunları olmak üzere,  psikanalizle ilgilenen herkesi bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz. Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır. Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği Büyükdere cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8,  Daire: 15 Mecidiyeköy-İstanbul

Program

1. Bölüm

4 Kasım 2015


Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi


Konuşmacı: Elda Abrevaya


Tartışmacı: Vehbi Keser

11 Kasım 2015


Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)


Konuşmacı: Vehbi Keser


Tartışmacı: Ferhan Özenen

18 Kasım 2015


Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği


Konuşmacı: Talat Parman


Tartışmacı: Berrin Göksu

25 Kasım 2015


Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler


Konuşmacı: Ferhan Özenen


Tartışmacı: Elda Abrevaya

2 Aralık 2015


Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)


Konuşmacı: Berrin Göksu


Tartışmacı: Talat Parman

2.Bölüm

16 Aralık 2015: Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme 


Konuşmacı: Levent Kayaalp


Tartışmacı: Nesrin Koçal

23 Aralık 2015


Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine  


Konuşmacı: Nesrin Koçal


Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey

6 Ocak 2016


Cinsler Arasındaki Anatomik Farkın Bazı Ruhsal Sonuçları  


Konuşmacı: Didem Aksüt Dönmez


Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

13 Ocak 2016


Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri  


Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal


Tartışmacı: Didem Aksüt Dönmez

20 Ocak 2016


Aktarımın Dinamiği Üzerine  


Konuşmacı: Ayça Gürdal Küey


Tartışmacı: Levent Kayaalp

3. Bölüm

2 Mart 2016

Histeri Üzerine Genel Klinik ve Kuramsal Bilgiler 

Vehbi Keser

9 Mart 2016

Dora Olgusu I 

Bessi Meshulam

16 Mart 2016

Dora Olgusu II  

Zehra Karaburçak Ünsal

23 Mart 2016

Dora Olgusu Üzerine Tartışma

Ferhan Özenen